Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

Η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Σιέρρα Λεόνε και η προσφορά της...

Themi Adamopoulo

"Church is finished and the Orthodox Church then feed anyone and everyone who comes."
https://www.facebook.com/pg/frthemi/videos/?ref=page_internal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου