Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018

"Agathonikos, Bishop of Arusha and Central Tanzania, awarded special certificates to Lyceum graduates..."

Missionary Shelter
Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, άτομα στέκονται

DIOCESE OF ARUSHA:
On Saturday 8 September, his Grace Agathonikos, Bishop of Arusha and Central Tanzania, awarded special certificates to Lyceum (Senior High School) graduates stating that are active members of our Church, according to cultural customs of Tanzania. He also gave them commemorative gifts and this was followed by a nice celebration.

www.facebook.com/Missionary-Shelter

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου