Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018

"Bishop Innocentios Byakatonda celebrating Holy Liturgy at St. Nicholas Orthodox Cathedral - Namungoona, Kampala"

Innocentios Byakatonda

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται, γάμος και εσωτερικός χώρος

"Hi Grace Bishop Innocentios Byakatonda celebrating Holy Liturgy at St. Nicholas Orthodox Cathedral - Namungoona, Kampala (U)"

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006650526397&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου