Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018

Καινούργιες στολές για τα παιδιά που υπηρετούν στον Ναό... Ορφανοτροφείο στην Κένυα

"By the grace of God we got new robes from one of our compassionate and generous donors.
May God grant her many years!!!!!!
The alter boys,our reader,and the choir of young girls from St Irene's orphanage will from today look different in services as well us when presenting items in other parishes.
Feel free to parnter with others in either way that God would enable you....
God blesses the hand that gives!!! "

Yours Fr Constantinos Eliud.
www.stireneorthodoxmission.

https://www.facebook.com/eliud.muthiru.5?hc_ref=ARRAp2U4LEJMYFp1pJD1XIXrG84VXlD-enD2r0qyAfJ1UF95xIvV22dPTpInWVz2_r8&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCF-zYKpH-sxZPB-7yNBfijJ1PXHEdLyw7DAGhMdt_yvoBBdsIsZHB9koGnxv8sYEg-bXiMbz6N9ZdO-KLb5ozyzAv-Y7IANSAHCaYVs6shEz4YDtK5MAMolJPcYpnaypFg0LU2WBtPF5VXvUfCLtBW_HX0ZkrEd7ts7BeHUs_eOPk7DqQq2DHGe-Bsl6CGwfozymPUOq2OnDrr7ybd_VD6J3VEoiv6MjBf7f0rdA&__tn__=C-R

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου