Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018

Συνάντηση επισκόπων στην Κένυα...

Neofitos Neo

Η εικόνα ίσως περιέχει: τον Athanasius Akunda και τον Neofitos Neo, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και γένι

"Through the blessing of the Patriarch Theodoros II of Alexandria and all Africa, We thank God for today's meeting. All is well keep praying for us to keep working diligently and wise that all May be one in Christ Jesus and have a strong one United ORTHODOX Church of Kenya."

https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025&hc_ref=ARRuc2OWBFjscqTRPrMhL5Tu1IwxkRTF1-TuBTyawHDsuHKWYC5bigKNZTQQ_sZAJa4&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBo4pFIzPKJCoGEhgWIZRWtYNL6PZnnIrWJ1VbZgOlFOYTxTAeC_PY06VJHggAQzEBUY80vsWAGgX3116R_1yijG-wFrHcwQ-6vT7WR4iiquHmRiXLqYfL-q3qGxO-cuMuXsQ2OXbqeyqKvUgXCwzt8Hwkcq2AU9XzZSdtaGSCWneVKFUlgyE12umgnrUuy1JSHaZ3x6fjX-GS65ua0hqykfkSMgXu4wUIJq90Jds0&__tn__=C-R

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου