Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018

Από την Κένυα, με ευγνωμοσύνη...

Habbil Lipesa Omukuba

Η εικόνα ίσως περιέχει: 6 άτομα, άτομα στέκονται

"My dear brothers and sisters in Christ through the Blessings of His Grace Athanasius Akunda Bishop of Kisumu and all Western Kenya, I want to take this opportunity to thank all of you who have been support saint Tabitha orphanage and school from the time we started this year until now. Because of your support we have been able to accomplish many things within a very short time .Last month I visited East Pokot I managed to rescue six children and as you can see they are now happy and well taken care at saint Tabitha orphanage and school.Our monthly budget has been a big problem to me .Some times it becomes difficult to raise the money. We need money for food for the orphanage and school,we need to pay our staff every month,we need money for medical care,we need money for school fees for this children who are in high school.It has not been easy for me.As we approach the end of this month,am kindly requesting for your donations so that we can raise enough money to cover our monthly budget.
You can send your donation to our gofundme by Catherine Sofikitis through our website. www.sttabithahouse.com"

https://www.facebook.com/habbil.lipesaomukuba?hc_ref=ARSlh7QNE-PXYQgUty4HCjbiSgyTBIjYU0EY-aYsJo3aLbH5WkfP0nRz2EK_VhPioPk&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDox5CxRiAE8GqFUUJK3p-T-7yG7QF_6RoxATzLmJuNHXedm8QMjX_adOiBnv7WNCcRT85KNyysThCoMD5tvlatA8DT2KfTJv-0D_zHzmxbPefi_QT5guDp8G6ECBhF1UnTKHnXsneZ2ZgULI2cjDeopX2wYa3Ek4sNELvDlHOXMzdqTucEwZgjoBSRtGn7SVONxndOXt6Qxg9l2iga8o6b_-gYUrdt5C0bq794Fg&__tn__=C-R

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου