Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018

Kenya: "A few resident boys at St Barnabas orphanage and school..."

Abbah JM Kariuki

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα κάθονται και κοντινό πλάνο

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, χαμογελάει

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, χαμογελάει, κάθεται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, κοντινό πλάνο

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, κοντινό πλάνο

"A few resident boys at St Barnabas orphanage and school.
When you partner with me in my humble ministry, you help me take care of them..."


Περισσότερα...
https://www.facebook.com/jmkariukinyandarua?hc_ref=ARThEyuBib6a99W83kf71e-yv6OJLFnDW0-fuAn0jO3YCN21vA3oTFQ224uiz4_rXKs&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBeNHNTneRz0M8kYwdSAggx9vy-n3wVMwt4ccZ2Pkgt14CmYQQE6UX1d-TmZomWNLG7irjMdd7XVMC2FY_T-wWH4IuRRWtc6sGZWGJE-P968I0w4lZEU6LnffOdJ65fLV9OCGAiU33BWToDRF3apmEa994mLyux0P8gZMp6nfoikoKoC2cxvQa6K9SNnYOLnKrc1VbxJEL6kjsdHRaLWrYQrAB9KejWAwW4ZrPCgQ&__tn__=C-R

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου