Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018

"Δύο άνθρωποι που κάνουν μεγάλη προσπάθεια για την διάδοση της Ορθοδοξίας..."

Η εικόνα ίσως περιέχει: 15 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται
"Σε ένα όμορφο χωριό στην Ουγκάντα, στο Ρουμπαρε, συναντήθηκα με τους φίλους μου πάτερ Aristo Asiimwe και την πρεσβυτέρα Magdalini Nakanwagi. Δύο άνθρωποι που κάνουν μεγάλη προσπάθεια για την διάδοση της Ορθοδοξίας."
https://www.facebook.com/eudokia.tampaki?hc_ref=ARROph61xvqg-HO9gZP6Nl7bLMPBE32_xrlO9dKr90iijWbm7gU0lW6qEUhCw7tbnGg&__xts__[0]=68.ARD2OQS0ZcjrTFaYtiOKYwMx3DGDmrkvmct5Jmtg_wM4p8LniAEfSVPpBeMzLCOsX6BQ8WyC_B3NnNN5fUB9WGKfKmYS702f5Id5EMhEokRVP6SBpQruaSP8OV_szcZGVuqs9JnrhVZ2hq8AURFtUWBbvZihSFMcyuFu-KCqXN9J8FvT0YONqY4FIfET5uodgu2B5ZYVpB_LF8oVs4rc&__tn__=lC-RH-R

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου