Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018

Αγιασμός στο Μπουρούντι

Innocentios Byakatonda

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και πλήθος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 8 άτομα, περιλαμβάνεται ο Innocentios Byakatonda, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται, πλήθος, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: 14 άτομα, πλήθος

"Agiasmos (Blessings) Buramata Muyange Province Burundi"

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/innocentios.byakatonda?hc_ref=ARRqsh1gHjITv7KiHbQ_wITLNlbTRq-Qc4slz1GdhYKnocOwN0GFHCvu6f27hs-u134&fref=nf&__xts__[0]=68.ARD-kIuQ40GfC9S3naMfVCtF9gg3-xiyM1hy7DFIVCOfVa0RefX__7IwnX8cfGM7tykaClwX28ZGKIf-J2jh7RS1XkFV8NSg6Z-R597T1kdzyM7xNsEDIP_he8wc-_rSD3Ak29uBitHIlc7qpI8rXV4plfe5H6zpfUXv3vAJRa0y6EEUvKUB5J1tvGA5NqBqUKh3rurBVLOYL3TrFbei_oE4r6R_WyWtW9vs6ZrO&__tn__=C-R

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου