Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018

"Our children of St Peter Rigena orthodox orphanage home today..."

ORTHODOX CHURCH DIOCESE OF KISUMU AND WESTERN KENYA

Η εικόνα ίσως περιέχει: 7 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται, δέντρο, ουρανός, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

"Our children of St Peter Rigena orthodox orphanage home today they had privilege to dress their school sweaters. Thanks for those who stand to help us. Please partner with us and we charge of life standard of this orphans."

https://www.facebook.com/groups/1673909169525804/?fref=nf&__xts__[0]=68.ARCiBwzgvJ4BT0bb6VqoQjIQhZlE0718m_CWa8-NcbxSvhNELoImf74nesaBuPb29A4yMrb7r-u2stqXtdayHhZyZzh2rwuftqjRQ6d4ulV6Qz69WCoGUP2O7l6x6ifYwdRA6mx6tGBh68HPD9VCj-oUzDWaIhaf9iWOtvMnt8m0KfG1nHvLaiYtTF47-OmHKvTXgZoWBkXabUiuTA0CcT54oJMLb9-RVA26aJt-og&__tn__=C-R

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου