Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018

Μυστήριο του Γάμου σε έναν νέο τόπο της Ιεραποστολής, την Ρουάντα...

Innocentios Byakatonda

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, άτομα στέκονται και γάμος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, περιλαμβάνεται ο Innocentios Byakatonda, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 6 άτομα, άτομα στέκονται και γάμος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, άτομα στέκονται και γάμος

"God Grant Joahanis and Fotine Many Years. Today his grace Bishop Innocentios conducted an ORTHODOX Sacrament of marriage in Western province Gisenyi Rubavu Rwanda."

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006650526397&hc_ref=ARSW6IQMwrYGoau344yDDantxIyftHxfclG2wKGdXdP-0-3pthO-NLtM7jc3DG6plpA&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCZSzPbL4DNt_EFNLHGOV6BXLLdUGSP4bbyqjuJNRZdzyw-W-qQfkQipug_1leP47ooHs8RvbVsgf0mi3gIO-opkw-QvH9FR_kNLV6aQfkO-pg7RUeqAnMvxoeOpX9FEEUMzUJAY_jes8tDZP6iMiMPtrrYhZD5acSr0XzX_FqnkhFTDNZNTho0XeYv9Z3Mj5z2sRZZjEECXjBVccDdnceT8oLKrLJjVe9C1GHS0A&__tn__=C-R

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου