Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018

Ιεραποστολικές πορείες στην Κένυα...

Amadiva Athanasios

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

"Today again H. G.Bishop Athanasius of Kisumu was handed over a plot donated by one Pius Yego. The son to Joseph and Mary from Nandi. H. G.Bishop Athanasius did the ground breaking for construction of new parish. Jubilation, joy and happiness was vivid to the new community.With him was fr. Thomas Maritim - Vicar Kemeloi, frs. Christopher, Kyriakos, stylianos and Nicholas Kosgei. Many years your Grace."

https://www.facebook.com/amadivaa?hc_ref=ARSIUsxj3DQ_PCj0YC8m-J1nuIdNgSuENN7fr09Q11sxKJO0nQ5C55QAoGWDtZQ-BRQ&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCo_2NQ4P_SQDvOpV2qnFH-6O-wKXAeJYSO1USEakMwmMKPfcPHxogsP0jo8HQWm7AGst7V7UDdYjRt-4k0dcQqKSF8scd_7xFAzgdkI1mL5ryGvjH8eQJlEtbLhCCSiyvmHJospMpX16mokGvithtXF8RXQWk-5GXSbyWn04oyUx9qiuN8CyE0Pt4Jgt3vbtAeHnHz_Q1Pga9GsBYdW2QrrHmM2gElhJswmQ8&__tn__=CH-R

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου