Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019

Βaptism of 13 children, from the St Barnabas Orphanage and School, Kenya

YOUTUBE.COM
On Jan 26, 2019 ns, Fr Methodius (the rector) and Fr Seraphim concelebrated at the baptism of 13…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου