Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019

"AXIOS our beloved HIS GRACE BISHOP Silvestros Kisitu"

Tumu Athanasios

Η εικόνα ίσως περιέχει: 6 άτομα, περιλαμβάνεται ο Tumu Athanasios, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται

"AXIOS our beloved HIS GRACE BISHOP Silvestros Kisitu

https://www.facebook.com/tumu.athanasios?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARD9xVk_G0dEL1mlISM4rAHLAx4JNVMrl_pAMSUqG5gEY91DHIXH3zniKEipHmPkTBJAe6RoWt55q6_Q&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου