Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019

Κοντά στους Ορθόδοξους της Ρουάντας...

Innocentios Byakatonda

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα στέκονται, γρασίδι, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στη σκηνή, κάθεται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, ουρανός, σύννεφο, δέντρο και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 7 άτομα, άτομα στέκονται, πλήθος και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 7 άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κάθεται, παιδί και υπαίθριες δραστηριότητες

"Fr. MAXIMOS at the parish of saints Dimiitrios, George and Prodromo Kaziba Kirehe District Rwanda welcomed Theologians Alexios from Larisa Greece Victor from Iasi Romania
Tomorrow they will be in GISHARI parish of Saint Catherine."
Περισσότερα...https://www.facebook.com/profile.php?id=100006650526397&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARASccHGXSRN3hWoqefR8OA-6pG2s0vrJMYl4k_F8s-g2F-1_oBuBx_UMQUvRK-UkvKcsopqVaffFxen&hc_ref=ARQZ1grSZKSCwlsQKwuEWZ_xJG89ap5_QES6vvUbPsxaNG8YNpEDA1xF0vgKogK95Js&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου