Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019

Kenya: "A visit to St. Nicholas Academy in Derek..."

Bassie Masoha Feldman

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: δέντρο, ουρανός, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: ουρανός, σύννεφο, γρασίδι, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

"A visit to St. Nicholas Academy in Derek to sag hello to the students and to Fr. Koei Kyrillos. We also daw the construction of the hall and the visited the Church to hear the plans of Fr. Koei Kyrillos. Such a wonderful cathedral." 

Περισσότερα...https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARAs8R6oD-fRW2ywT5_PIyse6Nnb9EZjsmGrcXmjk2JNVa86HkP1Z2WScW4AC2NQ7bfAFShB4G2TceWe&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου