Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019

Δρόμοι της Ορθοδοξίας στην Αφρική... Μπουρούντι

Innocentios Byakatonda

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κάθεται, πίνακας και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, περιλαμβάνεται ο Pere Basile Bonane, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, περιλαμβάνεται ο Joseph Kapambu Ldk, εσωτερικός χώρος

"27/01/2019 in Bujumbura Burundi"
Περισσότερα...https://www.facebook.com/profile.php?id=100006650526397&__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBJLFADPBKFmhvSzgLk75zjcPLHhHzSTtCCmWwTgceDpTkG2gtGn6tH1FBSgRRuIdihtbP1aS7QZfca&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου