Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019

"Καλημέρα με πολλά χαμόγελα από το όμορφο χωριό Μόντε στην Ουγκάντα!!"

Eudokia Tampaki

Η εικόνα ίσως περιέχει: 6 άτομα, περιλαμβάνεται η Eudokia Tampaki, , τα οποία χαμογελούν, υπαίθριες δραστηριότητες

https://www.facebook.com/eudokia.tampaki?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARCkdZ1Wo7b4_uaGdZlNPiAl8MkB1TuEPP6gR9eapow1gN0K1PCE455UWHYdv7Ct-k7MjOG-etJVtgWA&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου