Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019

Ο Αρχιεπίσκοπος κοντά στους μικρούς μαθητές... Κένυα

Bassie Masoha Feldman

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται, δέντρο, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

"His Eminence Archbishop Makarios, today went to the parish of Chepgundi. He saw a new nursery school and went to say hi to the children who were having their morning porridge. He promised the kids to be back to see them with books and pencils and some stationery for the school work and school activities." 

Περισσότερα...https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARD80rwRnE78M36IEgFc1UvL10MqHl7w7sBHaIHyHEFCh15B2f4hatVzdxElaBvss6nc_2AxeyT0urtu&hc_ref=ARSSpOGG5MQCkMqss6AdIzRVCvAQ1SrVfdSCqncRrTfxhNuR50eiIQkMZrPVbo5f-Cw

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου