Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019

"Le jour de la fête des Trois saints hiérarques, Basile le Grand, Grégoire le Théologien et Jean Chrysostome à Buramata..." (Burundi)

Pere Basile Bonane

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα κάθονται και εσωτερικός χώρος

"Le jour de la fête des Trois saints hiérarques, Basile le Grand, Grégoire le Théologien et Jean Chrysostome, le 30 janvier, sous la bénédiction de Métropolite Innocentios Byakatonda nous avions concelebré à Buramata cette grande fête. Les Trois saints hiérarques sont les protecteurs des institutions d’enseignement orthodoxe dans le monde entier.les Trois saints Hiérarques sont un modèle de hiérarques missionnaires qui allient foi et culture. « C’est un jour plein de joie pour nous, et assurément, une grande joie que soit lancé ce nouvel annuaire. Vous avez un grand nombre d’études concernant l’éducation des jeunes, aussi il doit être recommandé également à nos paroisses, parce qu’il s’y trouve beaucoup de choses importantes pour l’éducation des jeunes, qui ont été rédigées suite à la coopération entre la famille, l’école et l’Église. Cette fête des Trois saints hiérarques n’existait pas jusqu’au XIème siècle et elle a été instituée suite à une vision, un rêve, un message céleste et ce sur la demande et sur l’ordre des Trois hiérarques eux-mêmes." 

https://www.facebook.com/PereBasileBonane?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBVgkDRE0wlMH1lOFCsWOmegNgYkX__1CoCCX_WyJDD9jhUqQ6ERFhGWvJPkNbR3Oq49g_R3yq6Pi3q&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου