Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019

"Αt the airport to receive home the body of His Grace Bishop Athanasius of Kisumu of blessed memory..."

Neofitos Neokong'ai

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και υπαίθριες δραστηριότητες

"Early in the morning His Eminence Yieronda Metropolitan Makarios, myself, clergy, mothers union and laity were at the Kisumu international airport to receive home the body of His Grace Bishop Athanasius of Kisumu of blessed memory. Trisagion Prayers were done before the body was taken to his rural home as per the program
May God rest his soul in eternal peace in the bossom of Abraham, Isaac and Jacob where there is no pain or sorrow." 
https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025&__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBedG-DLH4APK2CQUrVGNWlgTQBhCZ4VAi4NElNCeR1B2FthzttSyMyZGyq7RrhHmVzxGxqCKxt3VM0&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου