Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019

Στην Επισκοπή του ο μακαριστός Κισούμου Αθανάσιος

Makarios Tillyrides Kenyas

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται

https://www.facebook.com/makariostillyrides.kenyas?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDXbcIj0koUTRRhn1zrzUfwG9rq178m8qSPA6zw21V2OSsLxXdADmKxVTO92qCjQ4OEa4qLmL2bFA7D&hc_ref=ARR0tK-77QY9bwRfIYpAD4rsDfN3SHNMEuGxACrCHaNffqoRz5FC3vcPoBYjiMAiiA0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου