Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019

Ο Άγιος Μακάριος εορτάζεται στην Κένυα...

"This evening we celebrated the feast day of St. Makarios. His Eminence Archbishop Makarios was accompanied by His Eminence Archbishop Innocentios Byakatonda celebrated great Vespers in preparation for the Divine liturgy tomorrow morning. St. Makarios the St. Of our chapel in the seminary, and the Name Day of our Archbishop Makarios. Such wonderful celebration.. May God grant you many blessed years your Eminence.. May God bless the work of your hands. The two Archbishops also had a memorial service for His Grace Bishop Athanasius Akunda of Kisumu. Very touching day to see the love among each other."
Περισσότερα... https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBxSlDkWMd_EUYJ2cuALZ25SE9-Cudr96hpdpRgKh9foU_j3IU6EhN_5S_8_ZeuT6RkZ0XdfMK87ra_&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου