Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019

"Στο μοναστήρι της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας στο χωριό Μόντε στην Ουγκάντα!!"

Eudokia Tampaki

Η εικόνα ίσως περιέχει: 13 άτομα, περιλαμβάνεται η Eudokia Tampaki, , τα οποία χαμογελούν, πλήθος και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 6 άτομα, περιλαμβάνεται η Eudokia Tampaki, , τα οποία χαμογελούν, μωρό και κοντινό πλάνο

https://www.facebook.com/eudokia.tampaki?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBx54i7HmKt04qR6At135Pm_riyX6QPeqIEKi6ICM8AJ7RSfuose4dohMeTcL0ic4Fc43au-2teBxir&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου