Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019

"Παιδιά του Μοναστηρίου της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας στο χωριό Μόντε στην Ουγκάντα..."

"Ετοιμαζόμαστε...
κάποια από τα παιδιά του Μοναστηρίου της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας στο χωριό Μόντε στην Ουγκάντα!!!"
https://www.facebook.com/eudokia.tampaki?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARDwE0xt3Ygi1ETIOeAtGBAUSBkrVBDvTI3IvwXqWA8D40I1XWyoYhUgbK6urew1sai2VDV2kcjE-lnO&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου