Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019

Kenya: "Saint John The Thologian Orthodox Secondary School during our morning Pastoral Care program today..."

Neofitos Neokong'ai

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται

"Saint John The Thologian Orthodox Secondary School during our morning Pastoral Care program today. Fr. Vasilios Waicha is our new chaplain taking over from Fr. Cyprian who enrolled in the college this year.
Wishing the students happy New Year of good health and learning."

https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025&__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARAAj9-way0RyGghjyKs1yqifnTgnutw9eQiD7r2G0-6ydq0epKeCcNatwTUFtaWVItNHAcjm7IS9NSe&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου