Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019

Μνημόσυνο για τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Μακάριο στην Κένυα

"After the Divine liturgy His Eminence together with His brothers in Christ Archbishop Innocentios Byakatonda and Bishop Neofitos Neokong'ai and priests, had a memorial service for the Archbishop Makarios III of Cyprus, who is founder of the seminary. Such a touching service to remember the late Archbishop who came from Cyprus to start the building of the seminary. Happy blessed Name Day.."
Περισσότερα...https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARC2osNCcdHPcpOre7hWjJ2msFf2hqtmF7o-08GhnrbLMDJfkz40Kx6N6g5G-x4RDyzOpMJxwzD_w8ST&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου