Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019

"Please pray for His Eminence, his family, and the diocese of Kisumu and Western Kenya as he is laid to rest..."

Orthodox Christian Mission Center - OCMC

"Please pray for His Eminence, his family, and the diocese of Kisumu and Western Kenya as he is laid to rest. Schedule of services is as follows. May his memory be eternal."

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

www.facebook.com/OrthodoxChristianMissionCenter

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου