Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019

Kenya: "Fixing our church kitchen at St. Antony Orthodox Church Ichamara..."

Neofitos Neokong'ai

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

"Fixing our church kitchen at St. Antony Orthodox Church Ichamara. This is the effort of the faithful who have decided to give it a new look! I cherish their effort. Just supervising!"

https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025&__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBit3hpZhhyiB90Ce71LfxozMy2G8oE1dDhHzkrhmlYwEugdopcxCnITvUdeCJkBkEpCb78b2n1KvNa&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου