Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019

"Holy Liturgy at St. Nicholas in Markopoulo - Greece presided over by His Grace Bishop Silvestor of Gulu and Eastern Uganda..."

 Uganda Orthodox Church

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα

"Today's Holy Liturgy at St. Nicholas in Markopoulo - Greece presided over by His Grace Bishop Silvestor of Gulu and Eastern Uganda plus Ugandan Orthodox Priests."

https://www.facebook.com/UOChurch/?__tn__=%2CdkC.g-R&eid=ARDM4CIfnhS7zR4M1nCn6Vpnn2iH_ItsId9TfqybFiZIbxrgug08MHd24WNQXxFTBWnfUOOAdjRU2VWC&hc_ref=ARSxLNJvykavJ_GTCKyeS0V5hoBo9Oue_UB9KVYUhkR-XLuSLnHPVGTlXU3zVHkkhfY&fref=tag

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου