Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019

Kenya: "Today converged at St Barnabas orphanage and school makeshift chapel children and youths to celebrate the divine liturgy..."

Abbah JM Kariuki

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, άτομα κάθονται και εσωτερικός χώρος

"Today converged at St Barnabas orphanage and school makeshift chapel children and youths to celebrate the divine liturgy. Its amazing for me to see these youths that have been brought up in my humble orphanage and school.
As time goes our community is growing into an adult community. There was a time when we were only two adults.
Please visit our website to learn more about us and how you can help.
www.orthodoxmissionkenya.org

Περισσότερα...https://www.facebook.com/jmkariukinyandarua?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARDLSJUVNb4fE3AKScqOp1nun1nTFKJoILnZNbIUIy8LvoJ0ACpJeF0qJMvaYYV5xXTzxaHp2V2o0qLW&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου