Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019

Commemorating the life of Archbishop Theodoros Nankyama

UGANDAORTHODOXCHURCH.CO.UG
On 17.01.1995, This was the date when Archbishop Theodoros Nankyama fell asleep in the Lord. Being the very first Archbishop of the Metropolis of Kampala and all Uganda, every 17th of January on the day

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου