Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019

"The procession, the love and humility of three Spiritual Fathers come together to join hands and pass their condolences to the family and friends of the Late Bishop Athanasius Akunda..."

Bassie Masoha Feldman

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, περιλαμβάνεται ο Innocentios Byakatonda

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, περιλαμβάνεται ο Neofitos Neokong'ai, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

"The procession, the love and humility of three Spiritual Fathers come together to join hands and pass their condolences to the family and friends of the Late Bishop Athanasius Akunda. His Grace was laid to rest in a very sad, emotional and loving way. His Brothers coming together to presided over his last rite. His Brothers coming together to show love and humility to be with their beloved Brother in Christ the Late Bishop Athanasius Akunda. May His Soul Rest In Peace." 

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARCKj21PN8mBNUSJJshW0vy0YwDC-IyDzb_69kfr3Fqq3XD1j5K5-bhFDynmOwh73QNB1RWPFYqaEzu4&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου