Σάββατο 27 Απριλίου 2019

Μεγάλη Παρασκευή 2019 στο Λουγκουζί της Ουγκάντας

εκδόσεις Χρυσοπηγή

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται και γάμος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: άτομα στέκονται

"Μεγάλη Παρασκευή 2019 στο Λουγκουζί της Ουγκάντας Περιφορά του επιταφίου"

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009183427637&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBhv0lnGJrDTsIz7CwsTP8wwWeg5J4eXZ2bZxMTMCNdgKnwN-2ZALbZYfyWdiMf3Cz8wZI1rUwoqVNV&hc_ref=ARSk2At1sFb5oXiQllk5tuePmuoAAZOsNciRlfJ-c3JEBrFGgawxLR5NVGcXf66Q8rc&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου