Τρίτη 23 Απριλίου 2019

Μεγάλη Τρίτη στην Ουγκάντα...

Orthodox Diocese of Gulu and Eastern Uganda

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται και εσωτερικός χώρος

"Celebrating Holy and great Tuesday in Gulu St. Basil Orthodox Parish."

https://www.facebook.com/orthodoxguluandeastugUganda Orthodox Church

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, γάμος και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται

"His Eminence Metropolitan Jonah Lwanga presiding over #PlamSundaycelebration at St. Nicholas Orthodox Cathedral, Namingoona-Kampala"

https://www.facebook.com/UOChurch/?tn-str=k*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου