Δευτέρα 29 Απριλίου 2019

Εορτή του Αγίου Γεωργίου στην Ουγκάντα...

Orthodox Diocese of Gulu and Eastern Uganda

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα κάθονται, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, άτομα στέκονται

"His Grace Bishop Silvester celebrated #Holyliturgy today on the Monday of Pascha #RenwalMonday as well the feast day for George the Great martyr and the Triumphant at the Holy Resurrection cathedral in Jinja Town. "

https://www.facebook.com/orthodoxguluandeastug

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου