Πέμπτη 18 Απριλίου 2019

Ο Δεσπότης με τις Ορθόδοξες μητέρες... Κένυα

Bassie Masoha Feldman

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα κάθονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κάθεται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, εσωτερικός χώρος

"His Eminence Archbishop Makarios, this evening opened the Mothers Union seminar at Kamangu parish. Where the Mothers of the Archdiocese sang Happy birthday to the Archbishop. What a blessed day and blessed evening."

https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAEGXmo6a-zt19p2fzITwFAhemBmM9h98VBNx01Jwj5UPKcoq-zTPyfMMBkZc-h2F8q1nQ1pVWw0YUZ&hc_ref=ARRhm3ET7oeUfUBR33EXMC4L9NjejMWYOrrm9N-h1EOxyotGBUce22mLkofo0Unb_ZQ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου