Πέμπτη 25 Απριλίου 2019

"The Route towards Resurrection of South Madagascar..."

Ιεραποστολή στην Επισκοπή Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα κάθονται

"The Route towards Resurrection of South Madagascar.
A few years ago, I read in a missionary magazine that "...a missionary among other things is global beggar". That became my calling! A global beggar! A worldly figure that crosses geographical boundaries, constantly expressing the verb “ I need” and always in the person but never for myself! A global or holistic if you like, beggar, that travels by planes, ships, cars and bikes. always needing, always asking for your prayer, for your presence, for your help,for your money to purchase and transfer pharmaceuticals, clean water, food , clothes, writing paper and pencils.
And as a beggar I never feel shame, that would be a luxury, I am only doing my duty towards these children and our Mother Church, which is calling us to give a helping hand, just by being there or with a small money donation or by donating everyday items to a country which is among the poorest in the world. Our vision is to be able to build enough schools, orphanages and health care centers, so we could be able to offer a better future to our brothers. For a better tomorrow in Gods eyes. Happy and blessed Easter.
A global beggar
Bishop of Toliara and South Madagascar
Prodromos.
National Bank of Greece
SWIFT (BIC) ETHNGRAA
IBAN GR3901104680000046800782982
Ιερά Επισκοπή Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης (Diocese of Toliara and South Madagascar)" 

www.facebook.com/Ιεραποστολή-στην-Επισκοπή-Τολιάρας-και-Νοτίου-Μαδαγασκάρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου