Κυριακή 28 Απριλίου 2019

Πάσχα στην Ι.Επισκοπή Γκούλου, Ουγκάντα

Orthodox Diocese of Gulu and Eastern Uganda

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 11 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται, παιδί, δέντρο και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται, γάμος και υπαίθριες δραστηριότητες

"His Grace Bishop Silvester celebrating #HolyResurrection of our Lord and Savior Jesus Christ today at St. Lavrentios Orthodox Cathedral Gulu. The Bishop also blessed of a new reader Brother Micheal Otim."

https://www.facebook.com/orthodoxguluandeastug

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου