Πέμπτη 11 Απριλίου 2019

"No one could imagine St. Paul Mulundu parish could one day go through this process..." ΚΕΝΥΑ

Johannes Asonga Mutsotso

Η εικόνα ίσως περιέχει: ουρανός και υπαίθριες δραστηριότητες

"For sure God is a great God. He lifts up the lowly, makes unworthy to look worthy, move people from shame to fame and never leaves those who trust in him. No one could imagine St. Paul Mulundu parish could one day go through this process. I thank God and everyone who have contributed towards this change. May God bless you more."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/joes.asonga?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDzEvAmBHSsLatM4yAzV8GVWTuIlyAN_dduFBbcyMPrEXVxo5a3ho0SJcevyzeiOiPXSphqbyqwCW0_&hc_ref=ARTptTNvfJsSiiiQo9q9VJ3-upHqLFQrJq_w4SD048U1rBNtNYYuJGDT0ILd3wdSQq8&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου