Παρασκευή 26 Απριλίου 2019

Μεγάλη Παρασκευή σε απομακρυσμένες περιοχές της Ουγκάντας

Orthodox Diocese of Gulu and Eastern Uganda

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και γένι

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται

"Celebrating Holy and Great Friday at St. Lavrentios in Gulu. For the first time in the History of Orthodoxy in Northern Uganda, there was a procession with the tomb of Our Lord and Saviour Jesus Christ in the presence of a Bishop. We glorify the name of our Lord."

https://www.facebook.com/orthodoxguluandeastug

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου