Σάββατο 13 Απριλίου 2019

"An early morning trip around Western Kenya..."

Bassie Masoha Feldman

Η εικόνα ίσως περιέχει: φυτό, δέντρο, γρασίδι, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: σπίτι, ουρανός, δέντρο, φυτό, γρασίδι, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

"An early morning trip around Western Kenya. First stop St. Paul under construction. Fr. Johannes Asonga Mutsotso has done a great job. His Eminence Archbishop Makarios is very proud."

https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAZW7jl2OAfVJsFmJ9zsxGViB47Zk9GeiHwlu8xXK88gOFRt560NpDtz473BZM4ATfQWMFd_jSSwv2W&hc_ref=ARTOswAIQZ3zRf2ytxAj6YltSwfUFEEFz8YdjGrtH2-LCJm0GMsqjvlDZBUTRps0oLw

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου