Πέμπτη 25 Απριλίου 2019

Service of the Twelve Gospels... Kenya

Bassie Masoha Feldman

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται Î— εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος


"This evening service of the Twelve Gospels. His Eminence Archbishop Makarios, Fr. Athanasius Michael Ka Wambui, Fr. John Wanguru, fr. Mathias, fr. John, fr Theodoros and our deacons, together with seminarians celebrated the service at St. Anagyrio Valley rd Nairobi."  

https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCb4Pq0vRCSHL_LOCB2Dlc5VruYnCouSsViEThGwouNJx7il4d8vRwfRcIux5-PjxpUGzG0KhpeUx1E&hc_ref=ARTjqfg1kbYroMMsb5cbZfCk_soRzq4BAuOgBmnCMajquDxWcu739AYKe4i06pAjTZY

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου