Κυριακή 14 Απριλίου 2019

Κάποιες στιγμές στην Ιεραποστολή μπορούν να είναι ακόμη πιο ξεχωριστές.... Κένυα

Bassie Masoha Feldman

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, εσωτερικός χώρος

"His Eminence Archbishop Makarios, today presided over the Divine liturgy at St. Paul Kagira parish. Today marked a historic day as it was the inauguration of the Nairobi Bishopric council, for the Priests, the Mothers Union, and the Youth. Such a wonderful day.. So many people from all the parishes in Nairobi Bishopric."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARA0QPkczdJkceigwzfHGhejvdEILO4cZTBmFG60YZPp136NkdOLubNPY2sOnL_oTesIEFzuzxnMGvN8&hc_ref=ARRMKS56ukPvdpo3NW5ePqSf4Iij_nDqsKfaSFemv60givLz3HOvUoIdk90lVGXRng0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου