Παρασκευή 26 Απριλίου 2019

"A wonderful procession with the Tomb of Christ in Kibera Slums..." Kenya

Bassie Masoha Feldman

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, υπαίθριες δραστηριότητες


"A wonderful procession with the Tomb of Christ in Kibera Slums. His Eminence Archbishop Makarios, and priests deacon and seminarians went around Kibera Slums to have a wonderful procession.. Such a beautiful wonder."

https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCQmt4piPNBYtY5v6xZOX1TtnPVFQAf6UsUSbTjPYxpHBc9ePkptakrrV21J43qkvtEduhGJs7JiM8c&hc_ref=ARSCqFTr71FPF-p6NXfWp-aocgiDh-VNM5Y6ky6xD3SYYRcqXI540H8Hoa2NcDxSRvY

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου