Τρίτη 16 Απριλίου 2019

Παλμός ψυχής με την εμπειρία της Ορθοδοξίας... Ουγκάντα

Orthodox Diocese of Gulu and Eastern Uganda

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 7 άτομα, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, άτομα στέκονταιΗ εικόνα ίσως περιέχει: 15 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, πλήθος και υπαίθριες δραστηριότητες

"On Sunday 14.04.2019 His Grace Bishop Silvester Kisitu celebrated Holy liturgy at Kanapa Orthodox Community in kumi district. This is one of the new and vibrant communities that are embracing Orthodox Christianity in North Eastern Uganda and over 300 faithfuls exist. After, a memorial service for the late Stephen Okorobe (Orthodox Pioneer in Kumi) was conducted at Panagia Paramythia Orthodox parish in Mukongoro."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/orthodoxguluandeastug/?tn-str=k*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου