Δευτέρα 15 Απριλίου 2019

Πνευματική ενίσχυση στους μαθητές από τον Δεσπότη... Κένυα

Bassie Masoha Feldman

Η εικόνα ίσως περιέχει: 8 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται, γένι και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται, δέντρο και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, δέντρο και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται, πλήθος, δέντρο και υπαίθριες δραστηριότητες

"His Eminence Archbishop Makarios, this afternoon passed by St. Clements school to see the Youth program. Youth from our or I.ary school St. Clement and youth from around our area come every school holiday for a youth program. This helps our youth to grow spiritual and to grow within the society, and puts them in a position to be able to help people and other youth their age. His Eminence also presented to them some sweets, as a small present for each of the Youth."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAX8x_h-hbA4AuJeDVajRRCApeAzgY_fNtOfveMpHwP0l6lJhfQkGJCNuxXwd1rcOXali8maGR_PcNi&hc_ref=ARQSK4eHRLV-0ihmFK8pdIPxvpDrcnKTEIIw11uKfMzhxl09HP9qbOFO9Bql6HPJri4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου