Τρίτη 23 Απριλίου 2019

"Service of Holy Unction..." Kenya

Bassie Masoha Feldman

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα κάθονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται και εσωτερικός χώρος Î— εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

"This mornings service of Holy Unction. His Eminence Archbishop Makarios and the priests of the seminary and the seminarians and a few Orthodox Christians from.around today attended the service of Holy Wednesday. For the healing of Soul and Body."

Περισσότερα...https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCPwiwSNX0PU6tUMzHFMrm439EKOhDTlnD4gksrsg8HV92FUTZGwT4qO3xHmCGcHj-7qL0IxUoKoJRa&hc_ref=ARQDAqwFsWBTCHSa3j2XFtEeA__0ACN-qCvV9VtJMNUPCMJaYPiQfbkkCco7E6IhQ_Y

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου