Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020

"Archbishop Makarios and Bishop Markos paid a visit to the Orthodox Teachers College"

Bassie Masoha Feldman 

Η εικόνα ίσως περιέχει: 8 άτομα, περιλαμβάνεται η Makarios Tillyrides Kenyas, άτομα κάθονται και εσωτερικός χώρος

"His Eminence Archbishop Makarios and His Grace Bishop Markos paid a visit to the Orthodox Teachers College. His Grace was taken around to see the work in the college and to meet with the students who are studying in the college from the diocese of Kisumu and Western Kenya."

https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAwuMUoZeVTsrmcoQ-GMJeviJj5DwU5cKTdBoijbfaX-JB645wmdD6J5ZfALXZJUbiOpEYQ36s7_W0Z&hc_ref=ARRHKCdTUE_7B7hQqdIA05_uZ7kNtGml_xG1jHFGxB-E-KRqNNV3xbX5aKN73s40Hgc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου