Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020

"Ομαδικές βαπτίσεις δεκάδων γηγενών..." Μαλάουι

Fotios Bishopofmalawi Bishopmw

Η εικόνα ίσως περιέχει: 7 άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

"Αγαπητοί μου αδελφοί με τη Χάρη τού Θεού εχθές τελέσαμε ομαδικές βαπτίσεις δεκάδων γηγενών κάθε ηλικίας καί φύλου.Δόξα τώ Θεώ πάντων ένεκα."

https://www.facebook.com/fotioosmw.bishoopmw?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDA5bG6F2J9d_fMdlTajOryDysnSdUMl5TBeBs6gxWBNgGY751Mpp46QmWMZAi3LpE42UPXYtfhH55y&hc_ref=ARS_B9ZHN_vMaYHoOFPmBt53xg11vh2A9AY0GAsPcy5PcGBakVeBvHR0VqwPQ5Kbr1k&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου